Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, la data de 7 decembrie 2023, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice”, aniversată în cea de-a treia ediţie.

Evenimentul desfăşurat în format mixt a reunit reprezentanți ai mediului academic, doctoranzi, experți și practicieni din Republica Moldova, România şi Ucraina.

Forul ştiinţific a demarat cu un cuvânt de salut din partea domnilor Dinu OSTAVCIUC, dr., conf. univ., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Augustin LAZĂR, dr., prof. univ., ex-procuror general al României şi Manole Decebal BOGDAN, dr., lector universitar la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în două sesiuni. În sesiunea plenară au fost prezentate o serie de rapoarte ştiinţifice cu referire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum şi la importanţa respectării lor în procesul de asigurare a ordinii şi securităţii publice. În a doua parte, comunicările au fost prezentate în cadrul a trei secţiuni tematice:

  1. Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  2. Rolul poliţiei şi altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice;
  3. Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire şi combatere a   criminalităţii.

Forul ştiinţific a avut drept scop oferirea unor oportunităţi participanţilor de a discuta problemele legate de evoluția, provocările şi tendinţele la nivel național și european în domeniul promovării și protecției drepturilor omului, în contextul asigurării ordinii şi securităţii publice.

Astfel, au fost puse în discuţie mai multe subiecte actuale, inclusiv: alinierea condiţiilor de prestare a serviciilor de ordine şi securitate publică la standardele drepturilor omului; protecţia drepturilor şi libertăţilor refugiaţilor; etica polițienească în activitatea de asigurare a ordinii şi securităţii publice; organizarea activităţii în vederea asigurării securităţii circulaţiei rutiere; siguranța în mediul online şi politica de securitate; combaterea fenomenului de ultragiere și maltratare a polițiștilor, precum și nesubordonare faţă de cerinţele legale ale acestora etc.

La finalul conferinţei a fost scos în evidenţă un şir de concluzii şi recomandări de perfecţionare a cadrului legal şi de eficientizare a activităţii subdiviziunilor MAI şi a altor organe de drept în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv în procesul de asigurare a ordinii şi securităţii publice.

Rapoartele prezentate de către participanţi în cadrul evenimentului urmează a fi publicate într-o culegere de materiale științifice ale conferinţei.