Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice

În contextul celebrării Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, la data de 09.12.2021 în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională: „Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice” (în regim de videoconferinţă).

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din Republica Moldova și de peste hotare.

Forul ştiinţific a demarat cu un cuvânt de salut din partea domnilor Dinu OSTAVCIUC, dr., conf. univ., rector al Academiei ,,Ştefan cel Mare”, Iurie ODAGIU, dr., conf. univ., prim-prorector pentru studii şi management al calităţii, şi Iurie LARII, dr., prof. univ., prorector pentru ştiinţă.

Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în două sesiuni. În sesiunea plenară au fost prezentate o serie de rapoarte ştiinţifice cu referire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, precum şi la importanţa respectării lor în procesul de asigurare a ordinii şi securităţii publice. În a doua parte, comunicările au fost prezentate în cadrul a trei secţiuni tematice:

  1. Reglementări legale şi abordări teoretico-practice în materia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
  2. Rolul poliţiei şi a altor organe de drept în asigurarea ordinii şi securităţii publice;
  3. Respectarea drepturilor omului în procesul de investigare, prevenire şi combatere a   criminalităţii.

Forul ştiinţific a avut drept scop oferirea unor oportunităţi participanţilor de a discuta problemele legate de evoluția, provocările şi tendinţele la nivel național și european în domeniul promovării și protecției drepturilor omului în contextul asigurării ordinii şi securităţii publice.

Una din ideile principale promovate în cadrul lucrărilor conferinţei a constat în faptul că drepturile omului sunt respectate în măsura în care sunt cunoscute și devin cunoscute doar în măsura în care sunt însușite. În acest sens, propagarea cunoștinţelor ce se referă la drepturile și libertăţile fundamentale ale omului reprezintă un domeniu esenţial de activitate a instituţiilor statale, îndeosebi a organelor de drept.

La finalul conferinţei au fost scoase în evidenţă un şir de concluzii şi recomandări de perfecţionare a cadrului legal şi de eficientizare a activităţii subdiviziunilor MAI şi a altor organe de drept în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, inclusiv în procesul de asigurare a ordinii şi securităţii publice.