Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective”

La data de 24 ianuarie 2020 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a avut loc Conferinţa ştiinţifică a studenţilor-doctoranzi cu genericul „Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective” organizată de către angajaţii Şcolii doctorale „Ştiinţe penale şi drept public” din cadrul instituţiei.
La deschiderea Conferinţei au venit cu un cuvânt de salut Dl Radion Cojocaru – Director al Şcolii doctorale, doctor în drept, conferenţiar universitar şi Dl Iurie Larii – Prorector pentru ştiinţă, doctor în drept, conferenţiar universitar.
Scopul acestui for ştiinţifico-practic la constituit necesitatea de a întruni toţi doctoranzii instituţiei în vederea abordării teoretico-practice a celor mai stringente probleme referitoare la fenomenul criminalităţii în Republica Moldova: s-au analizat concepţiile şi viziunile existente în literatura de specialitate, s-au identificat lacunele existente în legislaţia naţională care împiedică prevenirea şi combaterea eficientă a criminalităţii și s-au identificat problemele cu care se confruntă structurile de ordine abilitate cu competenţe de prevenire şi combatere a criminalităţii etc.
O atenţie aparte s-a acordat creşterii nivelului criminalităţii îndeosebi a infracţiunilor săvârşite de către minori, infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei, infracţiunilor contra patrimoniului şi a celor conexe corupţiei etc. Totodată, s-a atras atenţia asupra celor mai importante probleme cu care se confruntă societatea contemporană – lipsa unor servicii educaționale adecvate, intensificarea circulaţiei şi consumului de droguri, inclusiv în rândurile minorilor, precum și factorii care generează corupţia în Republica Moldova etc.
În final, participanţii au conștientizat că evenimentul la care au luat parte le-a oferit un schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe. În acelaşi timp, s-a constatat că astfel de reuniuni ştiinţifice oferă posibilitatea elaborării unor propuneri şi recomandări argumentate ştiinţific de ameliorare a situaţiei criminogene din Republica Moldova, inclusiv de lege ferenda, orientate spre prevenirea şi combaterea eficientă a fenomenului analizat.
Comunicările ştiinţifice elaborate de doctoranzi au fost publicate într-o ediţie specială a Revistei ştiinţifico-practică „Legea şi Viaţa” (ianuarie 2020). Revista poate fi consultată pe site-ul www.legeasiviata.in.ua › archive sau la Biblioteca generală „Tudor Roşca” din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”.