Conferinţa naţională cu participare internaţională dedicată Drepturilor Omului realizată în cadrul proiectului HRLAW

În perioada 4-5 octombrie 2019, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova a organizat o conferinţă naţională cu participare internaţională: „Drepturile Omului şi Evoluţia Societăţii: Realităţi. Interpretări. Tendinţe”. Acest for ştiinţific a fost realizat în contextul proiectului HRLAW European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova No. 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-2020) din cadrul programului Erasmus+.
La lucrările conferinţei au participat cadrele ştiinţifico-didactice din ţară (Universitatea de Stat din Moldova, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, ONG GUTTA-CLUB) şi din Ucraina (Національний аерокосмічний університет імені «М.Є. Жуковського», Национальный юридический университет имени «Ярослава Мудрого», Хмельницкий национальный университет, International Scientific and Techincal University).
De asemenea, la acest for au fost prezenţi Claudia Melinte, coordonator al oficiului Erasmus+ Moldova şi Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului, care au accentuat importanţa dezvoltării proiectelor ce ţin de drepturile omului, necesitatea pregătirii specialiştilor calificaţi în domeniul drepturilor copiilor, inclusiv pentru o înţelegere corectă a nevoilor acestora.
Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a fost reprezentată la eveniment de către Iurie Larii, dr., conf. univ., coordonator instituţional al proiectului HRLAW, Radion Cojocaru, dr., conf. univ., Ştefan Belecciu, dr., conf. univ., Victoria Jitari – membrii ai proiectului, precum şi Ion Corcimari, conducătorul Oficiului Ombudsmanului Studenţesc în cadrul Academiei. În sesiunea plenară a conferinţei, dl Radion Cojocaru a vorbit despre Precedentele CtEDO în materie penală – noţiune şi sferă de aplicare.
Lucrările conferinţei au fost desfăşurate în limbile română, engleză şi rusă, fapt care a oferit posibilitate tuturor reprezentanţilor Universităţilor din Moldova şi Ucraina să se implice în abordarea problemelor şi identificarea soluţiilor legate de protecţia cât mai eficientă a Drepturilor Omului.