Conferinţa internaţională cu genericul „Implementarea şi utilizarea mijloacelor informaţionale contemporane în procesul educaţional”

În perioada 26.09 – 28.09.2012 în Sala festivă a Academiei de studii economice a fost organizată şi desfăşurată conferinţă internaţională cu tema „Implementarea şi utilizarea mijloacelor informaţionale contemporane în procesul educaţional”. Din cadrul Academiei la acest for au participat, dl Veaceslav Ursu, decan al Facultăţii Drept, locotenent-colonel de poliţie şi dl Alexandru Pareniuc, locţiitor al şefului Facultăţii Drept, şef secţie învăţământ de zi a Facultăţii de drept, locotenent-colonel de poliţie.