Conferinţa internaţională

Conferinţa internaţională

 

 

      În perioada 12-13 iunie 2012 Academia „Ştefan cel Mare” a MAI în colaborare cu Fundaţia „Hanns Seidel”, Bavaria au organizat şi desfăşurat conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Criminalitatea în spaţiul UE şi CSI: evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere”. La acest for au participat: deputaţi ai Parlamentului RM; Viceministrul afacerilor interne, dl Dumitru Ursachi, general-maior de poliţie; reprezentanţi ai ambasadelor şi misiunilor diplomatice, conducători ai organelor de drept din RM, personalităţi notorii, savanţi din ţară şi de peste hotare (Germania, SUA, Bulgaria, România, Rusia, Ucraina); specialişti ai subpiziunilor MAI, corpul profesoral-didactic al Academiei „Ştefan cel Mare”.

      O condiţie importantă a succesului în contracararea criminalităţii şi îmbunătăţirii stării de fapt existente depinde, în egală măsură, de cunoaşterea profundă şi multilaterală a fenomenului respectiv. Relevarea corectă a factorilor care generează noile forme şi manifestări ale acestui fenomen oferă posibilitatea unor previziuni ştiinţifice şi, drept urmare, modelarea şi realizarea activităţilor oportune de prevenire şi combatere a flagelului în cauză.

     Evenimentul a avut drept scop realizarea unui schimb constructiv de idei, cunoştinţe şi experienţe, precum şi evaluarea eforturilor întreprinse de organele de drept ale statelor participante în vederea prevenirii şi combaterii fenomenului criminalităţii. Astfel de reuniuni cu caracter ştiinţifico-practic oferă posibilitatea studierii comparative şi implementării standardelor şi planurilor de acţiune din diferite ţări în domeniul contracarării eficiente a infracţionalităţii.