Concurs de desene pentru copiii angajaților MAI

În contextul campaniei “MAI contra corupției”,Ministerul Afacerilor Interne desfășoară un concurs de desene pentru copiii angajaților MAI, sub genericul “Tatăl meu este integru/Mama mea este integră”.
Concursul se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 15 decembrie 2015, și va include trei etape:
1. 30 noiembrie – 10 decembrie 2015 – depunerea formularelor și desenelor;
2. 11 decembrie – 14 decembrie 2015 – evaluarea desenelor şi desemnarea câştigătorilor;
3. 15 decembrie 2015 – decernarea premiilor;
La concurs pot participa copiii angajaţilor MAI, cu vârsta de până la 14 ani, care au realizat un desen cu genericul sus-numit.
Înscrierea la concurs se va efectua prin completarea unui formular (anexat mai jos), iar fiecare persoană poate completa formularul doar o singură dată.
Desenele trebuie să posede dimensiunile minime corespunzătoare formatului A4 și maxime corespunzătoare formatului A2 și împreună cu formularele participanților la concurs urmează a fi depuse la adresa Bulevardul “Ștefan cel Mare și Sfânt 75” (sediul MAI), fie prin intermediul subdiviziunilor resurse umane ale autorităţilor administrative sau instituţiilor din subordinea MAI.
Acestea vor fi evaluate de o Comisie de evaluare formată din angajații Serviciului protecţie internă şi anticorupţie și Direcţiei relaţii publice ale MAI.
Stabilirea rezultatelor se va realiza conform baremelor de evaluare, de la 1 la 10, în funcţie de punctajul obţinut, fiind realizat un clasament unic pentru toate desenele prezentate la concurs.
În funcție de rezultatele obţinute, Comisia va nominaliza câștigătorii concursului, care vor fi menționați cu diplome și premii bănești.