Comemorarea basarabenilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905

La data de 05 septembrie 2018 studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI au depus flori la Monumentul înălţat în memoria conaţionalilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905, amplasat în Cimitirul central al capitalei. Prin această acţiune au fost cinstiţi cei circa 15 000 de basarabeni, căzuţi pe câmpul de luptă în Extremul Orient – victime ale ambiţiilor imperialiste.
Reamintim, că la data de 4 septembrie 2015, în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a avut loc masa rotundă dedicată împlinirii a 110 ani de la încheierea războiului ruso-japonez. La acest for ştiinţific au participat cadrele ştiinţifico-didactice, doctoranzii, masteranzii şi studenţii instituţiei. De asemenea, la eveniment au fost prezenţi: Ion Negrei, vicepreşedinte al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova; Anatol Petrencu, preşedinte al Institutului de Istorie Socială „Promemoria”; Ion Tentiuc, şef sector Arheologie şi Istorie Antică al Muzeului de Istorie al Moldovei; Anatolie Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina” ş.a. În concluzie, participanţii au venit cu propunerea de a instala o placă comemorativă în incinta Cimitirului central din Chişinău celor aproximativ 15 000 de ostaşi basarabeni, care s-au jertfit în războiul ruso-japonez din 1904-1905.
Ulterior, la data 8 decembrie 2015, cu suportul Ministerului afacerilor interne, Academiei „Ştefan cel Mare”, Asociaţiei obşteşti „Tradiţii militare”, Asociaţiei Veteranilor Războiului – 1992 „Tiras-Tighina” şi Asociaţiei obşteşti „Credinţă Patriei”, a fost inaugurat Monumentul în memoria conaţionalilor participanţi la războiul ruso-japonez din 1904-1905.
Asemenea activităţi se înscriu în şirul de acţiuni întru promovarea educaţiei militaro-patriotice a tineretului.