Comemorarea a 25 ani de la începutul acţiunilor pentru apărarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova

Academia “Ştefan cel Mare” a consemnat comemorarea a 25 ani de la începutul acţiunilor pentru apărarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova, prin desfăşurarea unei şedinţe comemorative la 01 martie 2017
Şedinţa comemorativă a fost deschisă de către rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, colonel de poliţie Simion Carp, care a anunţat un minut de reculegere în memoria celor căzuţi în războiul din 1992.
În continuare a fost derulat un film realizat de Asociaţia Obştească „Credinţă Patriei” în colaborare cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI şi cu sprijinul asociaţiilor obşteşti „Tiras-Tighina” şi „Tradiţii Militare”, conţinând date istorice, documente de arhivă, fotografii şi biografii succinte ale celor care şi-au pierdut viaţa în războiul de pe Nistru, activităţi realizate de unele instituţii şi asociaţii obşteşti din ţară.
Adresând cuvinte de recunoştinţă pentru bărbăţia şi spiritul de sacrificiu manifestate pe câmpul de luptă, dl Simion Carp a oferit ajutor material angajaţilor şi pensionarilor instituţiei, participanţi la război.