Colaborarea interuniversitară

La data 27 aprilie 2015, la aniversarea celor 25 de ani de la desemnarea oficială a tricolorului în calitate de Drapel de Stat al Republicii Moldova, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al RM şi Academia militară a Forţelor Armate a RM „Alexandru cel Bun”, au semnat un acord de colaborare. La eveniment a participat dl Alexandru Cimbriciuc, viceministru al Apărării al RM.
Obiectivele acordului pe lîngă efectuarea schimbului continuu de experienţă în combaterea formelor noi de manifestare a fenomenului infracţional, mobilitatea academică şi mobilitatea profesorilor, sunt îndreptate şi spre promovarea valorilor naţionale, îndeosebi a simbolurilor oficiale ale suveranităţii şi independenţei ţării noastre.
Respectul faţă de Drapelul şi Stema de Stat este un omagiu adus înaintaşilor care au luptat cu credinţă şi sacrificiu pentru libertatea şi independenţa ţării. Totodată, simbolurile naţionale ne aduc aminte că avem datoria sfântă de a servi cu credinţă Patria, de a apăra integritatea şi independenţa Republicii Moldova.
Promovarea acestor valori la nivel naţional şi european va avea un impact deosebit în educarea tinerei generaţii şi a populaţiei în ansamblu.
În paralel, colaborarea strînsă cu Academia militară va permite efectuarea unui salt important şi benefic pentru poliţia din Republica Moldova în contextul asigurării drepturilor omului şi sporirea calităţii serviciilor poliţieneşti acordate societăţii.