Ceremonia dedicată post-mortem dlui Valentin Guţu

La 29 august în sala sportivă a instituţiei a avut loc o ceremonie dedicată post-mortem dlui Valentin Guţu. Solemnitatea a adunat efectivul Academiei „Ştefan cel Mare” şi oaspeţi invitaţi cu prilejul evenimentului dedicat Festivalului de arte marţiale în memoria lui Valentin Guţu, care ar fi împlinit recent 70 de ani.
Festivitatea a fost onorată de prezenţa deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova, domnul Alexandru Cimbriciuc, domnul Ion Butmalai; viceministru al tineretului şi sportului, domnul Octavian Bodeşteanu; rector al Universităţii de Stat de educaţie fizică şi sport, domnul Veaceslav Manolachi; preşedinte al federaţiei judo; şef-interimar al Clubului Sportiv Central „Dinamo”, domnul Andrei Catlabuga; decan al Universităţii de Stat de educaţie fizică şi sport, domnul Anatol Cotorcea; soţia regretatului Valentin Guţu, dna Elena Guţu; şefii de subdiviziuni ale MAI, veterani ai Organelor Afacerilor Interne; veterani ai sportului, antrenori emeriţi şi sportivi de performanţă; conducerea, corpul profesoral didactic şi studenţii Academiei „Ştefan cel Mare”, reprezentanţi ai mass-media.
Festivitatea a fost deschisă de prorectorul Academiei ,,Ştefan cel Mare” colonelul de poliţie Ghenadie Chiriţa care a salutat oaspeţii şi efectivul, prezentând succint biografia dlui Valentin Guţu şi anunţând un minut de reculegere.
În continuare a fost prezentat un film documentar în memoria lui Valentin Guţu.
După aceasta au fost demonstrate procedeele de arte marţiale: prezentarea procedeelor judo de către copii, juniori şi maturi; procedeele sambo, luptă corp la corp, Kickboxing.
După intervenţia d-ei Elena Guţu, soţia regretatului Valentin Guţu solemnitatea a fost închisă.