Ceremonia dedicată Jurământului Militar

Conform Regulamentului cu privire la activitatea catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.587/2003, începând cu 09 ianuarie 2023, Catedra instruire militară și intervenții profesionale a organizat și desfășurat cursul de pregătire militară conform Programei de instruire a soldaților (clasa III în rezervă, specialitatea „Infanterie”) pentru studenții anului I, Facultatea drept, administrație, ordine și securitate publică, studii cu taxă.

Astfel, la data de 4 mai 2023, urmare a finalizării instruirii, s-a desfăşurat ceremonia solemnă dedicată depunerii Jurământului Militar pentru 63 de absolvenți ai cursului.

Pregătirea militarilor în rezervă destinată  studenţilor este o instruire specială cu caracter, predominant, practic-aplicativ, ce include drept obiectiv – formarea, dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor în domeniul milităriei.