Ceremonia de depunere a Jurământului poliţistului

La data de 29 septembrie 2016 în Academia „Ştefan cel Mare” a avut loc ceremonia de depunere a Jurământului poliţistului de către studenţii anului I de studii.
150 de studenţi au jurat în faţa conducerii MAI, părinţilor, rudelor şi persoanelor apropiate că vor respecta cu stricteţe şi vor ocroti interesele şi autoritatea statului, drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor, vor apăra ordinea de drept şi patrimoniul.
La ceremonie a participat ministrul afacerilor interne, dl Alexandru Jizdan.
În discursul său, ministrul a felicitat studenţii cu ocazia acestei zile importante în cariera lor profesională, a îndemnat tinerii începători să respecte Jurământul depus, să depună toată străduinţa pentru a obţine cunoştinţe şi deprinderi profesionale.
La fel ministrul afacerilor interne a mulţumit părinţilor pentru faptul că şi-au îndrumat copiii să-şi aleagă profesia nobilă de apărători ai ordinii de drept.
Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare”, colonel de poliţie Simion Carp a îndemnat studenţii să se pătrundă de sensul fiecărui cuvânt rostit, să fie călăuziţi în viitor de sentimentul datoriei faţă de patrie şi popor şi să nu uite că jurământul îi obligă să dea dovadă de competenţă profesională pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit standardelor aspirate de societate, conform principiilor statului de drept.
Atât ministrul afacerilor interne, cât şi rectorul au urat tinerilor poliţişti-studenţi ani fericiţi de studenţie, curaj, dedicare şi activitate pe măsură ca Academia, MAI şi întreaga societate să se mândrească cu succesele lor.