Ceremonia de conferire a titlului de doctor în drept unor funcționari ai Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM

La data de 15.01.2019 la ora 16:00 în incinta Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în sala 101 a avut loc festivitatea oficială de înmânare a diplomelor de doctor.
În cadrul acestei măsuri au fost înmânate diplomele de doctor prin care au fost conferite titlurile științifice de doctor în drept cu toate drepturile, onorurile și responsabilitățile aferente, funcționarilor Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al RM:
– LUCHIN Lilian, șef al Catedrei „Procedură penală și Criminalistică”, comisar șef;
– PILAT Sofia, lector-universitar la Catedra „Procedură penală și Criminalistică”, inspector principal.
– BOȘCANEANU Marcel, ofițer superior al Centrului studii și asigurare a calității, comisar;
– CANANĂU Anatolie, lector-universitar la Catedra „Drept polițienesc”, comisar principal;
– IONAȘCU Vitalie, lector-universitar la Catedra „Drept polițienesc”, comisar.