Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți, promoția a X-a

La data de 12 ianuarie 2022, o nouă generaţie de absolvenţi au trăit emoţii speciale în legătură cu intrarea în familia mare a MAI, astfel completând rândurile tinerilor specialişti, pregătiţi să înceapă cariera sa profesională.

Ceremonia de absolvire a Cursului de formare inițială a subofițerilor de poliție debutanți, promoția a X-a, s-a desfăşurat în cadrul Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicare a legii” a Academiei „Ștefan cel Mare” al Ministerului Afacerilor Interne.

Participanţii la curs au avut oportunitatea pe parcursul instruirii să-şi dezvolte competențe de comunicare tactice și juridice pentru realizarea obiectivelor de performanţă, precum şi aptitudinile necesare în procesul de soluționare a complexelor probleme cu care se vor confrunta în viitor pe parcursul desfășurării activității profesionale.

Conducerea Academiei „Ștefan cel Mare” a adresat absolvenţilor mesaje de felicitare, specificând faptul că, graţie experienței acumulate vor putea realiza eficient sarcinile în procesul de exercitare a funcţiilor pe care le vor deține în domeniul afacerilor interne, iar ca rezultat, datorită profesionalismului, onestităţii şi promptitudinii vor putea câştiga aprecierea societăţii.

Serviciile de calitate pot fi prestate societății doar de către polițiști bine instruiți, care trebuie să cunoască, să respecte și să aplice corect legislația Republicii Moldova, să știe să comunice eficient și să soluționeze situațiile de conflict, să posede o pregătire fizică și tactică corespunzătoare, indiferent de circumstanțele ce pot apărea să apere drepturile și libertățile cetățenilor și să fie gata oricând să intervină și să ofere sprijin persoanelor aflate în situații de risc.