Celebrarea Zilei Internaţionale a Justiţiei Civile în RM

Cu prilejul celebrării Zilei Internaţionale a Justiţiei Civile în Republica Moldova la data de 26 octombrie 2012 ora 10.00, în cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova a fost organizat un seminar ştiinţific studenţesc consacrat zilei europene a justiţiei civile cu tematica: „Limitele exercitării dreptului de proprietate rezultate din raporturile de vecinătate”.
Astfel, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, Facultatea Drept şi Facultatea Securitate şi Ordine Publică, anul I-IV de studii, atât cei de la secţia zi, cât şi cei de la secţia cu frecvenţă redusă, precum şi masteranzii Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI din RM de la specializarea drept economic anul I-II s-au întrunit în sala de conferinţă a Academiei pentru a discuta despre starea actuală a relaţiilor sociale care au loc în cadrul raporturilor de vecinătate. Mai cu seamă, având în vedere că, odată cu evoluţia societăţii, starea de fapt a lucrurilor pe acest segment, a suportat un şir de transformări, trebuie ca într-un mod cât mai detaliat să fie identificate şi reglemente limitele legale de exercitare a dreptului de proprietate. Tot în cadrul acestui simpozion s-au scos în evidenţă acele obligaţii imperative de respect reciproc, pe care îl au subiecţii de drept civil, încât să fie exclus la maxim posibil orice tip de influenţe indezirabile între ei.