Cea de-a 21-a promoţie de ofiţeri ai MAI a absolvit Academia “Ştefan cel Mare”

La data de 18 iunie 2015, cu participarea ministrului Afacerilor Interne, Oleg Balan şi viceministrului Oleg Babin, pe platoul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI s-a desfăşurat ceremonia de înmânare a diplomelor de licenţă absolvenţilor ciclului I, Facultatea Ştiinţe poliţieneşti.
193 de absolvenţi au primit gradul de locotenent de poliţie şi de justiţie prin ordinele şefului Inspectoratului General de Poliţie, şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră al MAI şi Şefului Departamentului Instituţii Penitenciare al MJ.
În cadrul evenimentului, ministrul Afacerilor Interne, Oleg Balan, a înmânat diplome celor 19 eminenţi și a adresat mesajul de felicitare absolvenţilor Academiei: „Vă felicit cu succesul de astăzi, mulțumesc Rectorului și tuturor angajaților Academiei, pentru munca depusă în pregătirea promoției, iar proaspeților deținători ai diplomelor de licență le doresc ca acest document de studii să fie doar primul în șirul pe care ar putea să le obțină pe parcursul vieții.Vom depune tot efortul ca Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI să devină o instituție de excelență, iar fiecare din voi, urmează să contribuiţi la creșterea încrederii populației în poliție și la creșterea nivelului calității serviciilor acordate de MAI populației.”
“Astăzi o nouă generaţie de absolvenţi ai Academiei Ştefan cel Mare, părăsind rândurile instituţiei, se încadrează în diferite funcţii importante ale subdiviziunilor MAI. Urmează să demonstraţi devotament şi profesionalism nu numai în îndeplinirea sarcinilor de menţinere a ordinii publice şi combatere a criminalităţii, dar şi în stabilirea unui parteneriat durabil şi reciproc avantajos cu societatea civilă. În acest context, este deosebit de important să aplicaţi cunoştinţele acumulate în perioada studiilor, primordial, spre asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, slujitori ai căruia aţi ales să fiţi.” , a menţionat rectorul Academiei, Simion Carp.
Academia„Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, fondată la 1 septembrie 1990, este un centru de instruire, ştiinţific şi cultural, cu bogate tradiţii şi cu un adevărat spirit universitar; o instituţie modernă, care în 25 de ani de activitate, a dobândit, prin perseverenţă şi rigurozitate, un renume în plan naţional şi internaţional. Instituţia îşi îndeplineşte cu succes obiectivele sale în domeniul instruirii şi pregătirii cadrelor de poliţişti. Acest fapt este confirmat şi de Agenţiile Internaţionale de evaluare a calităţii, ARACIS din România, EKKA din Estonia, care au apreciat, prin evaluările externe, efortul întregului colectiv al Academiei, depus pentru formarea calitativă a viitorilor ofiţeri, destinaţi structurilor MAI.