Instruiri despre prevenirea infecţiei Covid-19 la locul de muncă

În perioada 05.04.21-19.04.21, Direcţia Dezvoltare Profesională a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a desfăşurat, în format online pregătirea angajaţilor MAI în contextul realizării subacţiunii nr. 3.2. “Instruirea respondenţilor din prima linie în vederea familiarizării cu procedurile de autoverificare a stării de sănătate” din Planul de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne privind pregătirea şi răspunsul la infecţia cu Coronavirus de tip nou, aprobat prin Ordinul MAI nr.545/2020.

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participare internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective, ediţia a III-a

La data de 25 martie 2021, Şcoala doctorală Ştiinţe penale şi drept public a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a organizat şi desfăşurat în regim online Conferinţa ştiinţifică interuniversitară cu participarea internaţională a studenţilor-doctoranzi: Prevenirea şi combaterea criminalităţii – probleme, soluţii şi perspective.

Conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învăţământul şi cercetarea criminologică: aspecte naţionale şi regionale”

La 20 martie 2021 a avut loc conferinţa criminologică interuniversitară cu genericul „Învățământul și cercetarea criminologică: aspecte naționale și regionale” (în regim de videoconferinţă), organizată de către Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată în comun cu Academia „Ştefan cel Mare” a MAI.