Cantonamentele militare – începutul pregătirii profesionale

La data de 11.08.21 pragul instituţiei noastre a fost păşit de cei mai curajoşi, devotaţi şi oneşti tineri ai Moldovei. De astăzi pentru cei 115 candidaţi selectaţi în urma concursului de admitere în Academia „Ştefan cel Mare” este începutul unui pas spre o carieră de succes.

Respectiv, în perioada 11.08.21-26.08.21, se vor organiza şi desfăşura cantonamentele militare. Instruirea în cadrul acestor cantonamente militare iniţiale este orientată spre cunoaşterea principiilor de bază ale apărării nucleare, biologice și chimice, pregătirii de geniu, topografiei militare, pregătirii medico-militare, pregătirii de comunicații și informatică, atrăgând o atenție deosebită la pregătirea tactică, instrucția focului, pregătirea tehnică, folosirea corectă a armamentului individual, mijloacelor tehnice de protecţie etc. aflate în dotarea militarilor şi pentru formarea aptitudinilor fizice, psihologice şi morale ale acestora.

Totodată, identificarea aptitudinilor şi calităţilor individuale ale individului pentru a le putea valorifica pe parcursul serviciului, precum şi a potenţialului acestuia de a-şi îndeplini misiunea în cadrul echipei.

Viitorilor studenţi le urăm succes, să fie perseverenţi şi ambiţioşi pentru atingerea scopului propus.