Campania „Integritatea este libertatea”

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, la 26 11 2019, a găzduit reprezentanții Centrului National Anticorupţie al RM (CNA) cu susţinerea programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) şi Guvernul Norvegiei, care au lansat Campania Naţională de informare şi sensibilizare publică: „Integritatea este libertatea”, inspirată de Prevederile Legii integrităţii nr. 82 din 25.05.2017 şi noua Strategie naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020, în persoana dlui Ion Pruteanu, Şef al Direcţiei Educaţiei Anticorupţie a CNA.
Scopul noii Strategii este: integritate în loc de corupţie, implementată prin desfăşurarea instruirilor/campaniilor de informare a studenţilor cu privire la rigorile de etică.
În cadrul sesiunii de informare, studenţii Academiei „Ştefan cel Mare” au luat cunoştinţe de efectele nocive ale corupţiei şi urmările ei, au primit un set de idei tematice ce vor contribui la dezvoltarea unei generaţii cu aptitudini pozitive care vor favoriza onestitatea, corectitudinea comportamentul şi etica, având ca prioritate-Omul, indiferent de situaţie.
Punctul culminant pentru studenţii instituţiei a fost lansarea şi prezentarea videoclipului realizat de interpretul Kapushon, cu referire la combaterea şi prevenirea corupţiei în RM.
Atât videoclipul de bază, cât şi piesele lansate studenţilor au avut ca scop valorificarea rolului esenţial al procesului educaţional în promovarea corectitudinii şi educaţiei tinerii generaţii în spiritul integrităţii şi respectului faţă de lege.