Campania de promovare a Zilei Internaționale Anticorupție în plină desfășurare

La 7 decembrie 2022, studenții Academiei, voluntari ai proiectelor sociale lansate de Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI au fost antrenați în desfășurarea Concursului „Ora de integritate” – parte integrantă a Planului măsurilor organizatorice derivate din Campania de promovare a Zilei Internaționale Anticorupție.

Concursul a inclus 4 probe: „Salutul”, „Victorina „O oră de integritate””, „Tema pentru acasă”, „Improvizare”, reunind în scenă 3 echipe de studenți cu următoarele denumiri: „Academia MAI”, „Generația SPIA” și „Civiliștii”.

Măiestria concurenților a fost apreciată de juriu constituit din reprezentanții organizatorilor – Academia „Ștefan cel Mare”, SPIA al MAI, precum și ai partenerilor de proiect – Asociația Obștească „Uniunea Conducătorilor Auto” și Automobil Club Moldova.

Pe parcursul competiției intelectuale studenții au dat dovadă de cunoștințe temeinice în domeniul promovat, competențe însușite, talent actoricesc, umor și vocație, ingeniozitate și calități vocale deosebite. Spiritul de concurență a dominat platoul de lupă improvizat, astfel încât decalajul de punctaj al echipelor în clasamentul final a fost minimal, diferența calculată între învingători și locurile premiante, constituind zecimi de puncte. Campania de promovare a Zilei Internaționale Anticorupție este în curs de desfășurare (5-9 decembrie 2022) și include un șir de activități de informare și sensibilizare preconizate în diferite localități ale Republicii Moldova.