Campania de donare a sângelui

La data de 21 octombrie curent Secţia medicală a Academiei „Ştefan cel Mare” în colaborare cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui au organizat în incinta instituţiei o acţiune de donare voluntară a sângelui, care face parte din obiectivul campaniei umanitare „Donează sânge, susţine ritmul vieţii pe pământ”. La acest generos act „de caritate” au participat benevol circa 80 de studenţi şi angajaţi ai Academiei, devenind pentru o zi adevăraţi eroi anonimi în raport cu oamenii aflaţi în situaţii de criză, oferindu-i şansă reală de salvare a vieţii.

Pe cât de simplu, aparent ar fi gestul participanţilor la acţiune, nimeni nu ar putea estima adevărata importanţă a acestuia, decât cel care obţine o posibilitate să învingă lupta cu moartea. Totodată, este şi un aport considerabil adus sistemului naţional de sănătate, care va contribui la menţinerea rezervelor naţionale de sânge.

Prin astfel de iniţiative, Academia îşi propune să contribuie la creşterea gradului de conştientizare şi responsabilizare a societăţii, care, în consecinţă ar spori nivelul de implicare socială în asemenea activităţi.

Conducerea Academiei „Ştefan cel Mare” aduce recunoştinţă organizatorilor evenimentului precum şi transmite mulţumiri cordiale tuturor donatorilor de sânge pentru nobilul gest, atitudine şi grijă manifestată faţă de conaţionalii săi.