,,Calitatea studiilor în Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI – tendințe, provocări, perspective”

Astăzi, 11.11.2022, Direcția studii și management al calității, prin intermediul Comisiei de asigurare a calității din cadrul Academiei, a desfăşurat, în format online, masa rotundă cu tematica ,,Calitatea studiilor în Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI – tendințe, provocări, perspective”. Evenimentul a fost organizat în contextul aniversării Zilei Mondiale a Calităţii, lansat de Organizaţia Națiunilor Unite în anul 1990 şi marcat în lume, anual, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie.

În cadrul mesei rotunde a participat Prim-prorectorul pentru studii și management al calității, Iurie Odagiu, conducerea Direcției studii și management al calității, precum şi membrii comisiei de asigurare a calității.

Ipotezele abordate în cadrul întrunirii s-au rezumat la faptul că activitatea  de asigurare a calității studiilor în cadrul instituţiei este apreciată cu calificativul ,,foarte bine”, se realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studii. Acestea, la rândul său, formează şi consolidează încrederea beneficiarilor în faptul că instituţia este ofertantă de educaţie, satisface şi îmbunătăţeşte standardele de calitate în conformitate cu misiunea asumată. Acest fapt a fost confirmat prin procesul de evaluare externă a calităţii, prin care a trecut instituția, la programele de studii superioare de licență – ciclul I, de masterat – ciclul II și de formare continuă. Evaluările au vizat examinarea multicriterială a nivelului de corespundere a Academiei, ca ofertant de educaţie, şi a programelor acesteia cu standardele naţionale și internaționale de referinţă.