Calificarea infracţiunilor

Prin prezentul anunț, aducem la cunoștința publicului că recent în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a fost elaborată ediția revizuită și adăugită a manualului „Calificarea infracțiunilor” a autorilor Marian Gherman și regretatului Alexandru Borodac, (Chișinău 2023, 297 p., ISBN 978-9975-135-73-3).

Modificarea legislației penale autohtone încontinuu însoțită și de completarea acesteia cu noi norme încriminatorii a generat reeditarea manualului. Actualul studiu reprezintă o cercetare în domeniul dreptului penal (Calificarea infracțiunilor) care, practic în întregime, a păstrat ideile expuse de autori în edițiile precedente, dar, în același timp, a abordat și subiecte noi ce se referă la ajustarea legislației penale a Republicii Moldova la  standardele europene.

Manualul este destinat angajaţilor structurilor de aplicare a legii și studenților de la facultățile cu profil juridic.