BURSE DE MERIT ÎN ANUL DE STUDII 2018-2019

,,Scrie pentru a fi înțeles, vorbește pentru a fi ascultat, citește pentru a crește”
Lawrence Clark Powell
 
Programul burselor acordate anual prin Hotărâre de Guvern are menirea de-a plasa pe prim-plan valoarea glorioasă a studiilor superioare care pot fi obținute în cadrul instituțiilor de învățământ din Republica Moldova și concomitent să-i stimuleze pe cei mai activi, perseverenți și dinamici studenți.
La data de 12 septembrie 2018, în cadrul ședinței Guvernului Republici Moldova au fost aprobate listele studenţilor din instituţiile de învățământ superior şi elevilor din instituţiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2018-2019. Astfel, celor mai buni studenți ai țării din instituţiile respective le-au fost acordate burse de merit în anul de studii 2018-2019. De Bursa Republicii, fiind una din cele mai înalte – vor beneficia 12 studenți din instituțiile de învățământ superior, printre care și studentul anului IV a Academiei ,,Ștefan cel Mare”, Igor SOROCEANU. De Bursa Guvernului – vor beneficia 30 studenți, printre care și studenta anului IV (studii la taxă) a Academiei ,,Ștefan cel Mare”, Adriana PAVELCIUC.
În palmaresul activității sale, acești bravi studenți, care se caracterizează printr-un individualism puternic, competitivitate, ambițiozitate și aspirații profesionale, au participat la multiple măsuri cu caracter ştiinţific: mese rotunde; seminare ştiinţifico-practice; conferinţe ştiinţifice interne, interuniversitare și internaționale, iar rezultatele obţinute ulterior fiind publicate în revistele de specialitate din Republica Moldova, România și Polonia.
Consiliul Facultăţii ,,DREPT” a Academiei ,,Ștefan cel Mare” aduce sincere felicitări studenților Igor Soroceanu și Adriana Pavelciuc. Să fiți mereu sănătoși, fericiți și plini de viață precum sunteți astăzi, inteligenți, visători și curajoși. De asemenea, adresăm cele mai sincere şi calde felicitări părinților studenților cărora li s-a acordat Bursele nominalizate, corpului didactico-științific al Academiei pentru profesionalismul de care dau dovadă în procesul de pregătire a tinerilor ofițeri capabili de a face față tuturor greutăților profesionale și provocărilor actuale.