Bilanțul activității Academiei „Ștefan cel Mare”

Astăzi, 1 august 2023, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a prezentat raportul de bilanț al activității pentru anul universitar 2022-2023.

Întrunirea a fost prezidată de ministrul Afacerilor Interne, Adrian Efros și secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin cu participarea rectoratului și a șefilor unităților structurale ale instituției.

Raportul a fost prezentat de către Rectorul Academiei, comisar-șef Dinu Ostavciuc și a inclus activitățile desfășurate în perioada de raport, dar și realizările echipei pe parcursul anilor 2019-2023, pe domenii: învățământ, știință, formare profesională, infrastructură, resurse umane, cooperare, mobilitate academică, dezvoltare proiecte etc.

În cadrul subiectelor abordate au fost scoase în evidență dificultățile cu care se confruntă mediul academic, totodată, fiind propuse și soluții viabile în vederea consolidării capacităților instituționale.

Compartimentul final al raportului s-a axat pe priorități, perspective și necesități, care, în mare parte, au ținut de dezvoltarea sistemului unic de instruire, acreditarea noilor programe de studii și revizuirea curriculelor, ridicarea calității instruirii, dezvoltarea infrastructurii, dotărilor și a necesarului, digitalizarea mai multor procese importante în cadrul instituției.

În discursul său dl ministru a punctat mai multe sarcini efectivului prezent la întrunire, printre care: sporirea capacităților de instruire a personalului MAI în domeniul limbii engleze, consolidarea procesului de formare profesională a angajaților tuturor subdiviziunilor subordonate, revizuirea activității instituțiilor de formare ale MAI.

„Vă mulțumesc pentru realizările înregistrate, în pofida multiplelor provocări pe care le aveți în activitate, pentru generațiile de ofițeri bine pregătiți pentru sistemul afacerilor interne. Academia este leagănul pregătirii cadrelor de înaltă calificare, care crește adevărați ofițeri și patrioți.” – și-a încheiat discursul Adrian Efros.