AVIZ
privind susținerea tezei de doctor în drept

La data de 19 ianuarie 2022, ora 15:00, în incinta sălii de conferințe a Academiei „Ștefan
cel Mare” a MAI (adresa: or. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III) va
avea loc ședința Comisiei de doctorat, constituită în cadrul Şcolii Doctorale „Ştiinţe penale şi
Drept public” a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, întrunită în scopul examinării tezei de
doctor în drept cu tema: „Răspunderea penală pentru crearea sau conducerea unei organizații
criminale”, elaborată de către doctorandul CAZACICOV Andrei, conducător de doctorat:
COJOCARU Radion, doctor în drept, profesor universitar.

Susținerea publică a tezei de doctorat va fi transmisă în regim on-line prin aplicaţia
Google Meet, putând fi accesată la următorul link: https://meet.google.com/keu-nuvx-csk

Aviz susţinere publică