Avizarea proiectelor de legi

Conform solicitării Ministerului Educaţiei nr. 03114-727G din 01.11.2012 corpul profesoral didactic al Academiei a examinat şi avizat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova din 15.07.2004 şi Strategia de dezvoltare a cercetării-inovării 2020: Moldova cunoaşterii, elaborate de AŞM.