AVIZ privind susţinerea tezei de doctor în drept

Aducem la cunoştinţa publicului că la data de 06 iulie 2023, ora 14:00, va avea loc şedinţa Comisiei de doctorat constituită în scopul examinării tezei de doctor în drept cu tema: „Răspunderea penală pentru divulgarea secretului de stat”, elaborată de către doctorandul Alexandru GAINA, conducător de doctorat: Valentin CHIRIŢA, doctor în drept, conferenţiar universitar.

Şedinţa Comisiei se va desfăşura în incinta sălii de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III).