AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept

Aducem la cunoștință publicului că la data de 20 mai 2022, ora 14:00, va avea loc examinarea și susținerea tezei de doctorat în cadrul ședinței Consiliului Științific Specializat nr. D 554.04-21-62, a domnului BOTNARI Ilie cu tema „Temeiurile și condițiile de efectuare a măsurilor speciale de investigații”, conducător de doctorat: GHERMAN Marian, doctor în drept, conf. universitar.Ședința Consiliului se va desfășura în incinta sălii de conferințe a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI (adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 21, bloc administrativ, etajul III).

AVIZ privind susținerea tezei de doctor în drept