AVIZ privind susținerea tezei de doctor habilitat în drept în cadrul Unității Primare de Cercetare

La data de 05.12.2023, orele 14.00, în incinta sălii de protocol a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, str. Gh.Asachi, 21 mun. Chișinău, în cadrul ședinței mixte a catedrelor „Activitate specială de investigații și anticorupție” și „Procedură penală, criminalistică și securitate informațională” va avea loc examinarea preliminară a tezei de doctor habilitat „Abordări conceptuale privind activitatea specială de investigații în condițiile statului de drept” elaborată de GLAVAN Boris, doctor în drept, conferențiar universitar.