Aviz cu privire la organizarea Conferinţei naţionale cu genericul „Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii”

În atenţia cadrelor ştiinţifico-didactice, cercetătorilor şi doctoranzilor!

Academia „Ştefan cel Mare” a MAI organizează Conferinţa științifică naţională cu genericul Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii, care va avea loc în data de 10 noiembrie 2022, în regim mixt (cu prezenţă fizică şi online). Manifestarea va reuni reprezentanți ai mediului academic, experți și practicieni din cadrul subdiviziunilor MAI și ale altor organe de drept din Republica Moldova.

Pliantul informativ al Conferinţei poate fi descărcat aici