AVIZ

La 12.12.2023, ora 15:00, în sala de conferinţe a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI (mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21, et.3) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept la Specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal, cu tema

„Răspunderea penală pentru huliganism”,

elaborată de către doctorandul TIHON Vitalie, conducător ştiinţific CHIRIŢA Valentin, doctor în drept, conferenţiar universitar.