AVIZ

La data de 14.11.2012, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Analiza juridico-penală şi caracterizarea criminologică a infracţiunii de evadare din locurile de deţinere”, elaborată de către doctorandul CHETRARU Viorel. Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar.