AVIZ

Academia „Ştefan cel Mare” a MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE anunţă concurs, în temeiul pct.6 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010, pentru suplinirea posturilor didactice:
– Conferenţiar universitar al catedrei „Drept penal” – 1 unitate;
– Conferenţiar universitar al catedrei „Drept public” – 1 unitate;
Termenul înscrierii la concurs: – 30 zile din data publicării anunţului.
Condiţiile de participarela concurs: – conform prevederilor stipulate în Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.182-189/948 din 28.09.2010).
Telefon de contact în secţia resurse umane: 022-72-52-33 (Iulian Caţ)
(de luni pînă vineri, între orele 08-17, pauză între orele 12-13).