AVIZ

AVIZ

 

La data de 05.07.2012, orele 12.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor în drept cu tema „Amnistia în dreptul penal”, elaborată de către doctoranda SIMINEANU Diana. Conducător ştiinţific: STAMATIN Ştefan, doctor în drept, conferenţiar universitar.