AVIZ

AVIZ

 

 

       La data de 05.06.2012, orele 16.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a M.A.I., în cadrul şedinţei seminarului ştiinţific de profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „Prevenirea victimologică a infracţiunilor contra inviolabilităţii sexuale a minorilor săvârşite prin violenţă”, elaborată de către doctorandul RAILEAN Daniela. Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar.