AVIZ

AVIZ

 

 

      Academia „Ştefan cel Mare” a MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE anunţă concurs, în temeiul pct.6 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010, şi pct.6 al Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 697 din 04.11.2011, pentru suplinirea posturilor  didactice şi de conducere:

     – şef Facultate de drept – 1 unitate;
    
– şef Facultate securitate şi ordine publică – 1 unitate;
    
– şef catedră „Drept penal” – 1 unitate;
    
– lector superior al catedrei „Managementul în organele afacerilor interne” – 1 unitate;
    
– lector superior al catedrei „Ştiinţe socio-umane” – 1 unitate;
    
– lector superior al catedrei „Investigaţii operative” – 1 unitate;
– lector superior al catedrei „Procedură penală şi criminalistică” – 1 unitate;
    
– lector superior al catedrei „Pregătire fizică şi de luptă” – 2 unităţi;
    
– lector superior al catedrei „Pregătire militară şi tactică specială” – 1 unitate;
    
– lector al catedrei „Pregătire fizică şi de luptă” – 2 unităţi;
    
– lector al ciclului Pregătirii auto şi securitate rutieră – 1 unitate.

 

      Termenul înscrierii la concurs: – 30 zile din data publicării anunţului.

      Condiţiile de participarela concurs: – conform prevederilor stipulate în Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 21.09.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.182-189/948 din 28.09.2010) şi prevederilor Regulamentului cu privire la ocuparea posturilor de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 697 din 04.11.2011.

     Adresa noastră: MD-2009, Chişinău, str.Gheorghe Asachi 21

    Telefon de contact în secţia resurse umane: 72-52-33 (Iulian Caţ)

    (de luni pînă vineri, între orele 08-17, pauză între orele 12-13).