AVIZ

AVIZ

 

        La data de 14.05.2012, orele 13.00, în incinta sălii de conferinţe a blocului principal al Academiei „Ştefan Cel Mare” a MAI, în cadrul şedinţei Seminarului Ştiinţific de Profil va avea loc examinarea tezei de doctor în drept cu tema „EXTRĂDAREA ÎN DREPTUL PENAL”, elaborată de către DAVID Mircea-Laurenţiu.

       Teza a fost elaborată sub îndrumarea conducătorului ştiinţific STAMATIN Ştefan, conferenţiar universitar, doctor în drept.