Aviz

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept:
Candidat: Pohilă Oleg
Conducător științific: Larii Iurie, doctor în drept, conferențiar universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-142 din cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
Tema tezei: Analiza criminologică și prevenirea infracțiunilor de exploatare sexuală a femeilor
și copiilor
Specialitatea: 554.02 – Criminologie
Data: 26 februarie 2020
Ora: 14.00
Local: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, sala de conferințe, str. Gh. Asachi 21
Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).