AVIZ

Candidaţii admişi la studii, specialităţile „Drept” şi „Administraţie publică”, forma de învățământ cu frecvență, pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat, ciclul I – studii superioare de licență,  se vor prezenta la 11 august 2021,  ora 11:00, pentru dislocarea în căminul studenţesc şi începerea cantonamentelor militare.

Persoanele, care din motive neîntemeiate nu se vor prezenta, vor fi exmatriculate de la studii.

La 11.08.2021, studenţii se vor prezenta la Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, str. Gh. Asachi, 21, bunuri şi acte conform LISTEI

Comisia de admitere