Atelierul de lucru

Prin dispoziţia MAI nr. 18/1071 din 28.06.2012 în perioada 11.09 – 13.09.2012, în incinta hotelului „Codru” s-a desfăşurat atelierul de lucru cu genericul „Combaterea crimei organizate” cu participarea 3 experţi din Ministerul de Interne al Regatului Spaniei şi Gărzii Civile, organizat cu susţinerea instrumentului TAIEX. Academia ,,Ştefan cel Mare” a fost reprezentată de dl Alexandru Pareniuc, locţiitor al şefului Facultăţii Drept, locotenent-colonel de poliţie şi dl Boris Glavan, lector superior al Catedrei „Investigaţii operative”, locotenent-colonel de poliţie. Scopul acestui eveniment a fost preluarea celor mai bune practici în evaluarea riscurilor ce ţin de combaterea criminalităţii organizate, traficului de fiinţe umane, droguri, organizarea migraţiunii ilegale şi terorismului.