Atelier de lucru în cadrul proiectului e-Drone în or. Erevan, Armenia

În perioada 6-7 februarie 2020 echipa Academiei „Ştefan cel Mare” din cadrul proiectului de consolidare a capacităţilor în învăţământul superior cu denumirea „Educational for e-Drone” 574090-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBME-IP (Instruirea privind dronele) au participat la atelierul de tehnologie edrone în or. Erevan, Armenia.
În cadrul atelierului, care a avut loc în incinta centrului Aerial Robotics al Universităţii Polytehnice de Stat din or. Erevan, Armenia, pe parcursul a două zile au fost puse în discuţie subiecte legate de realizarea obiectivelor proiectului: organizarea şi dotarea OED (oficiilor de Educaţie pentru drone), utilizarea eficientă a echipamentului pentru realizarea programului de formare profesională continuă „Educaţie pentru Drone”, acreditarea programului în cele patru ţări partenere în care se implementează proiectul – Moldova, Armenia, Belarus, Georgia.
Totodată, tematica discuţiilor a fost legată şi de aspectul juridic, de protecţie a drepturilor omului cu ocazia folosirii dronelor, producerea şi design-ul dronelor, asigurarea in exploatarea dronelor, reglementarea de stat a dronelor. În statele partenere la proiectul de cercetare acestui domeniu este reglementat fie prin legi sau prin hotărâri de guvern. Reglementările se referă la dreptul de procurare, deţinere şi folosire a dronelor. Posibilitatea utilizării acestora în localităţi şi in afara localităţilor în zone permise şi interzise, de persoane autorizate cu permise, obţinute în modul prevăzut de actele normative etc. La fel sunt impuse reglementări referitoare la masa dronelor folosite, răspunderea civilă pentru daunele cauzate de drone etc. A fost prezentată în detaliu legislaţia europeană ce ţine de domeniul folosirii dronelor în activitatea civilă.
Au fost trecute aspecte privind sustenabilitatea şi durabilitatea proiectului. De menţionat, că experienţa partenerilor din Republica Moldova în cadrul acestui proiect este una pozitivă, deoarece este un exemplu în realizarea şi atingerea scopurilor proiectului şi în deosebi în conlucrea şi cooperarea cu toţi membrii naţionali.
Ulterior directorul proiectului, profesorul Daponte a semnat un acord de cooperare cu Agenţia Instigate Armenia, specializaţi în proiectarea şi producerea diferitor tipuri de drone.
Cu aceasta s-au încheiat lucrările atelierul şi potrivit planului de activitate, următorul eveniment final urmează să se desfăşoare în or. Tbilisi, în luna aprilie 2020.