Aspecte inovative ale strategiei naţionale „Educaţia 2030”

La data de 29 februarie 2024, în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” s-a desfășurat un seminar instructiv cu genericul Metode interactive de predare învăţare la nivel universitar. Aspecte inovative ale Strategiei Naţionale „Educaţia 2030”. Informaţiile au fost prezentate de către doctorul habilitat în pedagogie, profesorul universitar al Universităţii de Stat din Moldova, Viorica Goraş-Postică.

 Seminarul a fost destinat atât cadrelor didactice din cadrul Catedrei management şi comunicare profesională, responsabili de Programul de recalificare profesională „Psihopedagogie”, cât şi angajaţilor Academiei „Ştefan cel Mare”.

Scopul seminarului a constituit familiarizarea cu noile metode interactive de predare-învăţare la nivel universitar şi cu aspectele inovative ale Strategiei Naţionale „Educaţia 2030”. Actualitatea subiectului este determinată de faptul că procesul educativ în manieră interactivă apare ca imperativ în pedagogia postmodernă, fiind aplicată în studiile universitare, postuniversitare şi educaţia adulţilor.