„Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef adjunct al Secției 3A a Comandamentului studenți cu statut special a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost declarat domnul Luca Mihail Aureliu.”

Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef al Secţiei asigurare logistică a Direcţiei administrare patrimoniu a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost declarat domnul Moruz Ion Petru


Învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special de Şef al Direcţiei resurse umane a Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI a fost declarat domnul Ciobanu Vadim Mihail