Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.
Candidat: SLISARENCO Ion
Conducător ştiinţific: CARP Simion, doctor în drept, conferenţiar universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 554.01-69
Tema tezei: Natura juridică a faptelor de vătămare a sănătăţii şi de lipsire de viaţă săvârşite din imprudenţă ca rezultat al încălcării regulilor de siguranţă a traficului rutier
Specialitatea: 554.01 – Drept penal şi execuţional penal
Data: 08 iunie 2019
Ora: 10:00
Local: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21, sala de conferinţe
Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, şi pe pagina web a CNAA (http://www.cnaa.md/thesis/54919).