Anunţul privind susţinerea tezei de doctorat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.
Candidat: CICALA Alexandru
Conducător ştiinţific: GHERMAN Marian, doctor în drept, conf. universitar
Consiliul ştiinţific specializat: D 554.02-70
Tema tezei: Analiza criminologică şi prevenirea avorturilor ilegale
Specialitatea: 554.02 – Criminologie
Data: 06 iunie 2019
Ora: 16:00
Local: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, 21, sala de conferinţe
Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova, şi pe pagina web a CNAA (http://www.cnaa.md/thesis/54912).