Aniversarea a 10 ani de la absolvirea Academiei “Ştefan cel Mare” (promoţia nr.11)

La 04 decembrie 2015 în incinta Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a avut loc întîlnirea absolvenţilor promoţiei nr.11, seria 2001-2005, care au consemnat 10 ani de la absolvirea instituţiei.
Revenind la Alma Mater, discipolii au avut ocazia să-şi revadă colegii, profesorii și conducerea instituţiei.
Cu această ocazie, dl rector Simion Carp a înmînat absolvenților diplome de onoare pentru aportul adus la educarea militaro-patriotică a tinerei generaţii, contribuţia personală la menţinerea ordinii publice şi prevenirea criminalităţii.
Partea festivă şi discuţiile s-au desfăşurat într-o atmosferă familiară, iar imaginile din anii de studenție le-au oferit momente de nostalgie.
În cadrul acestor discuţii, conducerea instituţiei a vorbit despre rolul şi locul asociaţiilor obşteşti în evoluţia Academiei „Ştefan cel Mare” şi beneficiile activităţilor desfăşurate în plan naţional.
Astfel, în aceeaşi zi, marea familie a Asociaţiei Absolvenţilor Academiei de Poliţie „ACAPOLIS” a înrolat 57 de membri noi, care și-au exprimat voinţa de a-și aduce copiii în această instituţie de învăţămînt.
Totodată, în cadrul unor asemenea întruniri se desfăşoară şi unele sondaje referitoare la numărul absolvenţilor, prezenţa acestora în diferite structuri de forţă, continuarea serviciului în MAI, situaţia criminogenă în ţară și problemele cu care se confruntă în plan profesional.
Astfel, se realizează interferenţa generaţiilor, continuitatea cercetărilor în domeniul pregătirii profesionale şi realizarea unuia dintre imperativele acreditării instituţionale – evidenţa angajării absolvenţilor în cîmpul muncii şi monitorizarea evoluţiei carierei acestora.
În final, absolvenţii au avut parte de o excursie planificată, vizitînd blocul administrativ, platoul, Muzeul Academiei cu galeria absolvenţilor, cazarma în care și-au petrecut anii de studenţie şi auditoriile destinate instruirii studenților.