Angajații Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în ajutor practicienilor din cadrul Inspectoratului de poliție Criuleni

În contextul solicitării IGP cu referire la necesitatea concentrării activității personalului abilitat al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI pe necesitățile practice ale angajaților din cadrul diferitor structuri polițienești, prioritate urmând a fi acordată cazurilor unde sunt implicați minorii, activității poliției comunitare, aplicării corecte a legislației în vigoare și reacționării eficiente în diferite situații de intervenție polițienească etc., la data de 30.11.2018 un grup de angajați ai Academiei au oferit sprijin teoretic, metodic și practic funcționarilor publici cu statut special ai Inspectoratului de poliție Criuleni.
Având ca scop final dezvoltarea competențelor profesionale și realizarea cu succes a atribuțiilor de serviciu pe domeniile de activitate, cei circa 50 de angajaţi ai IP Criuleni au urmat o sesiune de instruire aplicativă, realizată în cadrul a 4 ateliere:
1. Procesul contravențional și regimul juridic al intervenției polițienești;
2. Procesul penal și criminalistică;
3. Pregătire fizică și tehnici de autoapărare;
4. Pregătire militară și proceduri tactice de intervenție profesională.
În mod succesiv, funcţionarii IP Criuleni au fost implicaţi în toate atelierele puse la dispoziţie, beneficiind de acumularea unor cunoştinţe noi şi abilităţi practice necesare activităţii pe care o desfăşoară. Procesul respectiv a fost urmat şi de abordarea diverselor probleme și carențe cu care se confruntă practicienii în aplicarea legislaţiei (penale, procesual-penale, contravenţionale etc.), în acest context fiind analizate diferite studii de caz şi modalităţile de soluţionare corectă a acestora.
Totodată, au fost desfășurate lecții practice cu demonstrarea procedeelor și tehnicilor de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armei de foc în condiţii de legalitate .
De asemenea, angajații IP Criuleni au simulat trageri în tirul electronic, antrenând procedee de tragere și obținând abilităţi necesare pentru mânuirea corectă și în siguranță a armei de foc. Iar în cadrul unor ateliere de lucru au avut parte de demonstrarea şi antrenarea procedurilor tactice de intervenţie profesională, cu simularea unor situaţii concrete preluate din practica poliţienească cotidiană.
În cadrul fiecărui atelier, funcționarii IP Criuleni au avut posibilitate să înainteze angajaţilor Academiei întrebări tematice, să iniţieze discuţii şi să abordeze problemele legate de activitatea lor profesională, obţinând în final răspunsuri şi consultaţii pe măsura aşteptărilor.
Organizarea unor astfel de lecţii teoretico-practice, divizate pe ateliere de lucru cu practicienii din cadrul diferitor structuri poliţieneşti, va continua.