Angajații Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI în ajutor practicienilor din cadrul inspectoratelor de poliție teritoriale

În contextul indicaţiei conducerii MAI şi solicitării IGP cu referire la necesitatea concentrării activității Academiei „Ștefan cel Mare” pe necesitățile practice ale angajaților din cadrul diferitor structuri polițienești, prioritate urmând a fi acordată cazurilor unde sunt implicați minorii, activității poliției comunitare, aplicării corecte a legislației în vigoare și reacționării eficiente în diferite situații de intervenție polițienească etc.,corpul profesoral-didactic al Academiei s-a implicat în instruirea teoretico-practică a funcționarilor publici cu statut special ai IP Criuleni (30.11.2018), IP Cimişlia (06.12.2018), IP Anenii-Noi (07.12.2018), IP Nisporeni (13.12.2018), IP Ştefan Vodă (14.12.2018), IP Leova şi IP Cantemir (20.12.2018),IP Ialoveni (21.12.2018).
Având ca scop final dezvoltarea competențelor profesionale și realizarea cu succes a atribuțiilor de serviciu pe domeniile de activitate, angajaţii inspectoratelor de poliţie menţionate au urmat o sesiune de instruire aplicativă, desfăşurată în cadrul a 4 ateliere:
1. Procesul contravențional și regimul juridic al intervenției polițienești;
2. Procesul penal și criminalistică;
3. Pregătire fizică și tehnici de autoapărare;
4. Pregătire militară și proceduri tactice de intervenție profesională.
Funcţionarii inspectoratelor au fost implicaţi succesiv în toate atelierele puse la dispoziţie, beneficiind de acumularea unor cunoştinţe noi şi abilităţi practice necesare activităţii pe care o desfăşoară. Respectivul proces de instruire a fost urmat şi de abordarea diverselor probleme și carențe cu care se confruntă practicienii în aplicarea legislaţiei (penale, procesual-penale, contravenţionale etc.), în acest context fiind analizate diferite studii de caz şi modalităţile de soluţionare corectă a lor.
Totodată, au fost desfășurate lecții practice cu demonstrarea procedeelor și tehnicilor de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armei de foc în condiţii de legalitate. De asemenea, angajații inspectoratelor de poliţie au avut posibilitate să simuleze trageri în tirul electronic, antrenând procedee de tragere și obținând abilităţi necesare pentru mânuirea corectă și în siguranță a armei de foc. Iar în cadrul unor ateliere de lucru au avut parte de demonstrarea şi antrenarea procedurilor tactice de intervenţie profesională, cu simularea unor situaţii concrete preluate din practica poliţienească cotidiană.
În cadrul fiecărui atelier, funcționarii inspectoratelor au avut posibilitate să înainteze angajaţilor Academiei întrebări tematice, să iniţieze discuţii şi să abordeze problemele legate de activitatea lor profesională, obţinând în final răspunsuri şi consultaţii pe măsura aşteptărilor.
Astfel, printre cele mai frecvente situaţii confuze şi probleme cu care se confruntă practicienii din cadrul inspectoratelor de poliţie au fost identificate următoarele:
– angajarea la serviciu a persoanelor fără studii corespunzătoare şi existenţa unor proceduri operaţionale neeficiente generează multiple probleme celor care le aplică;
– aplicarea forţei fizice şi a armei de foc generează de cele mai multe ori consecinţe negative aspra celor care au recurs la aceste mijloace;
– supraîncărcarea organelor de constatare şi de urmărire penală, durata excesivă a procedurilor, tergiversarea nejustificată a cauzelor şi nefinalizarea dosarelor din motive procedurale;
– nivelul sporit de birocratizare a sistemului judiciar penal;
– organizarea actuală a organelor de urmărire penală în sistemul MAI nu este în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– ofiţerii de urmărire penală întâmpină dificultăţi la asigurarea bănuitului sau a persoanei reţinute cu apărător din oficiu; probleme în asigurarea minorilor cu intervievator în timpul acţiunilor de urmărire penală; aceiaşi problemă se referă la asigurarea participanţilor procesului penal, nevorbitori ai limbii de stat, cu interpret;
– calificarea juridică a unor fapte penale sau contravenţionale, care presupun cunoştinţe profunde în domeniul dreptului;
– lipsa spaţiilor special amenajate pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală;
– neclarităţi referitoare la statutul de agent constatator al funcţionarului public cu statut special din cadrul MAI;
– imposibilitatea aducerii forţate dispusă de către instanţa de judecată;
– aplicarea neuniformă în cadrul procesului contravenţional a unor acte procesuale;
– nu toate inspectoratele dispun de bază materială (săli de sport) şi echipament corespunzător, nu au posibilitate să efectueze trageri din arma din dotare; o mare parte din ei au solicitat păstrarea şi utilizarea mai frecventă a tirului din cadrul Clubului sportiv central „Dinamo” al MAI, care la moment este în proces de demolare; toate acestea se răsfrâng negativ asupra pregătirii fizice şi profesionale ale angajaţilor din cadrul diferitor structuri poliţieneşti.
Pe lângă cele menţionate, funcţionarii inspectoratelor de poliţie au mai sesizat şi alte probleme sau situaţii dificile cu care se confruntă în activitatea lor cotidiană, solicitând corpului profesoral-didactic al Academiei să continue această practică eficientă de desfăşurare periodică a unor astfel de lecţii în modul.